PACOLOVAC

Prema predlošku nemačke legende o sviraču iz Hamelna (The Pied Piper of Hamelin) i ciklusu grafičkih listova Bogdana Kršića PACOLOVAC / THE RATS HUNTER!; libreto i likovna oprema: Bogdan Kršić; koreograf: Slavko Pervan; kompozitor: Zoran Hristić.

Leave a Reply