ALEKSANDRA DELIĆ – producentkinja

Telefon: +381 11 32 32 383, Fax: +381 11 32 36 234
Mob. telefon: +381 69 899 24 10
Aleksandra Delić (Beograd, 1983), diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, smer Menadzment i produkcija u pozorištu, radiju i kulturnim delatnostima sa diplomskim radom „Transformacija pozorišne organizacije na primeru Mađarske državne Opere“ posle studijskog boravka u Budimpešti. Od početka studija radila je na realizaciji brojnih projekata u oblasti organizacije, produkcije i marketinga. Inicirala je nekoliko samostalnih projekata. Posle studijskog boravka  u Bečkoj državnoj operi bila je zaposlena u Pozorištu na Terazijama (sektor produkcije: „Kabare“ (Čet Voker), „Zemlja“ (Joe Alegado), „Briljantin“ (Mihailo Vukobratović), paralelno radeći kao koordinator pratećeg programa Bitef festivala a kasnije marketing menadžer. Od 2008.godine radi kao izvršni producent glavnog programa Bitef festivala. Učetvovala je na konferencijama i skupovim u inostranstvu.
Objavila je rad „Uticaj organizacione srukture na repertoarsku politiku i stil predstava Opere – studija slučaja Opere Narodnog pozorišta u Beogradu“, ТROPOS – Association for Historical, Social and Other Anthropologies and Cultural Activities, 2006 Vol. VIII/No 1-2.

Leave a Reply