VESNA BOGUNOVIĆ – umetnički sekretar

Rođena u Beogradu, 27. maja 1960.

Magistarka nauka Univerziteta umetnosti u Beogradu, Odsek – Teorija umetnosti i medija. Dipčomirala Prirodno-matematički fakultet u Beogradu. Završila više kurseva:  Menadžment i marketing u kulturi i kulturnim politikama (Evropska mreža obrazovanja iz oblasti menadžmenta u kulturi i kulturnih politika – ENCATC / European Network on Cultural Management and Cultural Policy Education, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Centar za profesionalni razvoj i konsalting); Odnosi sa javnošću (PR) za institucije kulture; Međunarodni odnosi i kulturna saradnja; Kulturni turizam; Menadžment festivala (Centar za permanentno obrazovanje Univerziteta umetnosti u Beogradu). Poseduje diplomu Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu za turističkog vodiča Srbije za domaće i strane turiste.

 

U okviru vanškolskog obrazovanja, stekla obrazovanje restauratora antikvarnih predmeta (restaurator: Milan Kovačević). Pohađala kurseve crtanja i slikanja u Centru za likovno obrazovanje i kod  dr Đorđa Sekulića, slikara.

Engleski (govori i piše), ruski (govori), francuski i italijanski (služi se)

 

U periodu od 1995. do 2009. obavljala je sledeće poslove u BITEF teatru i BITEFU (Beogradski internacionalni teatarski festival), Beograd:  direktorka marketinga, generalna sekretarka, projekt direktorka, asistentkinja umetničkog direktora BITEFA, umetnička sekretarka, art menadžerka, urednica web sait-a, ko-urednica kataloga BITEFA i BITEF teatra itd.

 

Od 2009 do decembra 2014. bila je direktorka i BV direktorka u Centru za likovno obrazovanje, Beograd.

 

Od 2015. godine je umetnički sekratar u Bitef teatru i BITEFU.
Autorka je brojnih projekata od kojih izfvaja (2009-danas): Virtuelni muzej Bitefa; Programi rada Centra za likovno obrazovanje  2009. – 2014., BITEF ZONA– projekat u toku; Likovna kultura mladih se pokreće sa Kalemegdana; Rođendani Šumatovačke od 65-og; Umetnička kolekcija Šumatovačke – Work in Progress; Galerija Stepenište u Šumatovačkoj; Iternacionalni bijenale interdisciplinarne skulpture – IBIS; Vrt skulpture; Rezidencijalni boravak Šumatovačke (AIR – Artist in Residence Šumatovačka); Kafe Pedagogija / Café Pedagogia; Kreativno-obrazovni centar – to je i moja škola (Šumatovačka kod vas, programi koji se realizuju u saradnji sa osnovnim i srednjim školama: Nauka – slika, Šumatovačka na zidovima vaše škole itd.); Kaluđerica FEST; Romski meandri; Mobilni festival eko umetnosti / Nomad Eco Art Festival; Beogradski muzički vozni red; Vinčanski kolačić; Dionizijski Beograd; Recikl gepek art; Letnje scene (mini scenski događaji u ruralnom prostoru); Mapiranje Beograda; Umetnički paviljoni u parkovima – Pozorište senki, Belgrade Rolling Art (umetnost koja se kotrlja Beogradom); Di džej karavan – Dobro jutro Beograde; Brežuljci i obale Beograda (monumentalna skulptura na obalama Save i Dunava); Zelena krila Beograda; Muzika u šumi (radionica džez plesa na otvorenom u zelenom prostoru), itd.

1995-2009: ENPARTS – program EU Kultura 2007-2013 (umetnička direktorka projekta ispred BITEF teatra i BITEFA); BITEF – Pozorišna avantura 1967-2006 (digitalni arhiv); Bitefova akademija pozorišne kritike (41. BITEF); Teorijska scena BITEFA; Eho BITEFA (Dvogodišnja mobilna međunarodna akademija za savremeni teatar i izvođačke umetnosti); Art of Light and Sound Design in Theatre (Umetnost dizajna svetla i zvuka u teatru); BIF – Brački internacionalni festival – godišnji festival ambijentalnog performativnog teatra itd

 

Koautorka: Umetnička direktorka na projektu Zimske bašte / Winter Gardens, koprodukcija Bitef teatar, La Biennale di Venezia i spielzeit’europa / Berliner Festspiele (Režija: Nikita Milivojević); Umetnička direktorka na projektu Negovano voće, koprodukcija Bitef teatar, La Biennale di Venezia, spielzeit’europa / Berliner Festspiele, Riksrteatern, Teater Theatron i Uppsala Stadsteater. (Režija: Nikita Milivojević); Umetnička direktorka projekta: Kreativna radionica ENPARTS KAMP – Električno telo, 2009. Venecija; Umetničke čarolije Šumatovačke (inkluzivne kreativno–edukativne platforme i radionice za decu i mlade); Letnja scena – BITEF Art Café;

Sreli smo se kod kralja (video rad); Čarolija – od dece deci (klasična i popularna muzika: saradnja između muzičkih i klasičnih škola); AD HOK suvenir itd.
Izložbe: Samostalna izložba / perfomans: Modni detalji – Leto, zgrada BIGZ-a, (40 pastela)

 

Dizajn: Idejno rešenje za naslovnu stranu i ilustracije knjige The Game of Consciousness, Hal Zina Bennet (pastel crteži za naslovnu stranu i preko 60 ilustracija u tušu); Dizajn biltena za 34. BITEF

 

Autorski tekstovi: u pozorišnim časopisima (Scena), Zborniku pedagoškog foruma, urednički tekstovi na sajtu Centra za likovno obrazovanje i sajtu BITEFA,  u katalozima godišnjih izdanja, predstava, izložbi, događaja, itd.

Članstvo: EPuS – Evropski pokret u Srbiji; IETM – International Network for Contemporary Performing Arts, Brisel, Belgija; ENPARTS – European Network of Performing Arts (Evropska mreža izvođačkih umetnosti), Evropska Unija; International Dance Council – CID, Pariz, Francuska

E-mail:vesna.bogunovic@bitef.rs
bogunovic.vesna@gmail.com

Mob / Cell: +381 60 50 40 570

 

 

Leave a Reply