NENAD DARIĆ – sekretar

Telefon: +381 11 32 31 584, Fax: +381 11 33 46 917
Mob. telefon: +381 69 899 24 23
Nenad Darić je rođen 1956. godine u Beogradu. Diplomirani je pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Radio je kao pravnik u Sudovima i konsalting firmama (Peti opštinski sud, Gradski sudija za prekršaje). Od 2003. godine je na mestu sekretara Bitef teatra. Član komisije za propise Rukometnog saveza Srbije.

Leave a Reply