Tamara Pović – Organizatorka

Email: tamara.povic@bitef.rs

Telefon: +381 11 32 43 108
Mob. telefon: +381 69 899 2402

Tamara Pović (Beograd, 1989) je diplomirala na katedri za Menadžment u kulturi i medijima, Fakultet za kulturu i medije, Beograd.

Tokom studija, radila je na projektima u oblasti organizacije, PR i marketinga. Učestvovala je na konferencijama i seminarima u oblasti kulture i medija.

Od 2013. godine je stalni saradnik Bitef festivala

Od 2013. godine radi u Bitef teatru kao organizatorka.