KONKURS BITEF TEATRA ZA PARTNERSKE PROJEKTE U SEZONI 2018/19.

Na osnovu članova 1, 2, 16, 18, 19, 20, 25, 40, 44, 46 i 57.

Statuta Bitef teatra

Bitef teatar oglašava

KONKURS

ZA PARTNERSKE PROJEKTE U SEZONI 2018/19.

 

Pozivamo vas da prijavite svoje predloge pozorišnih umetničkih projekata, na interni konkurs Bitef teatra za produkcije koje će biti na redovnom repertoaru Bitef teatra u sezoni 2018/19.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, nezavisne trupe i nevladine organizacije sa prebivalištem u Srbiji.

 

Predloge projekata slati u pet primeraka u sledećem sadržaju:

 

–       Detaljan sinopsis (do tri strane);

–       Kratku biografiju ili CV podnosioca (do 300 reči);

–       Tehničku listu neophodnu za realizaciju projekta;

–       Adresu podnosioca.

 

 

Adresa na koju se šalju predlozi projekata:

 

Bitef teatar

(KONKURS BITEF TEATRA ZA PARTNERSKE PROJEKTE U SEZONI 2018/19)

Terazije 29/1

11000 Beograd

Republika Srbija

 

Konkursna komisija, će u skladu sa statutom i programskom koncepcijom odabrati do tri produkcije za čiju realizaciju obezbeđuje partnersku, medijsku i tehničku podršku:

–       partnersku podršku, u vidu pisma o nameri i opredeljenosti za saradnju, kojima će autori imati mogućnost učestvovanja na konkursima za dobijanje sredstava kod postojećih domaćih i internacionalnih fondova.

–       tehničku i medijsku podršku u realizaciji projekta, u skladu sa svojim kapacitetima.

Sa pojedincima, nezavisnim trupama i nevladinim orgnizacijama, čije predloge konkursna komisija Bitef teatra odabere, Bief teatar će sklopiti pojedinačne ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji kojima će biti regulisani i usklađeni svi detalji zajedničkog posla.

Rok za slanje predloga projekata je 10. decembar 2017.

Odluka komisije će biti objavljena na sajtu Bitef teatra do 10. januara 2018. godine, u delu: vesti:  http://teatar.bitef.rs/vesti/