Porodica bistrih potoka – 40 godina postojanja – premijera ,,Intima“ u BITEF teatru

Porodica bistrih potoka će 18. decembra premijernim izvođenjem predstave ,,Intima” u BITEF teatru će obeležiti 40 godina svoga rada i postojanja. Nakon predstave će biti održan razgovor sa rediteljem Božidarem Mandićem, glumcima (Dragana Jovanović, Katarina Jovanović, Zoran Marković i Uroš Vukša) i publikom.

U predstavi ,,Intima” – autoro će ispoljiti svoj bes, krik protiv otuđenosti i umrtvljenosti emocija, svoje uvide o svetu bezintimnosti i umornom čoveku koji “živi” bez ljubavi i emocija.

Večernje novosti
Marina Mirković

 

– Čovek je emotivno nazadovao, on je kontroverzno biće koje dobro vidi a loše odlučuje, koje investira u atomsku bombu a ne u svog bližnjeg, razdvaja siromašne od bogatih… – smatra Mandić.

– Moja umetnost je apel da se zaustave mašine, oruđa koja su danas postala opasna poput oružja i koja ubijaju planetu. Spas će doći iz prirode, ne iz mašina, niti iz tehnologija kojima je čovek izmanipulisan, porobljen, u stanju potrošačke zavisnosti. Imperijalizovano je podsvesno u čoveku, on više nije slobodno već vođeno biće, i to na najsofisticiraniji način do sada.

….

Sve što sam saznao, iz sebe sam saznao, osluškivanjem delova duše u tišini šume. Znanje kradem od biljaka, vetra, mojih potoka, praznine… Živeći u prirodi, sa umetnošću, pronalazim energiju koja može da bodri svet. Bavim se istinom koja me vodi, ne dozvoljavajući da me omame tehnika, statusi, položaji…

Ovaj umetnik iz istine, bez statusa i bez “imidža”, živi kulturu pojedinca, koji se jedini ne može organizovati, pokoriti, uništiti – kao što se “ne može uništiti utopija, niti onaj koji vidi ono što ne postoji”.