РЕЧ АУТОРА

Представа Породице бистрих потока којом је 17. децембра 2017. године у БИТЕФ театру, обележено 40. година њиховог рада и најстарије уметничке комуне на Балкану

Породица бистрих потока најзначајнија је уметничка колонија у нашем позоришно перформативном простору.

40. година живота у шуми, под организаторским и идеолошким вођством Божидара Мандића, Породица је направила 24 представе - изванредне, формално и философски уткане у визију уметничког стварања сиромашног позоришта.

У овој представи којом обележава јубилеј борбе за опстанак и потврду своје уметничке праксе, ови позоришни „бели витезови“ још једном искрено и дубоко отварају проблеме савременог живота и цивилизације.

У лавиринту отуђености, усамљености у коју је запао човек.
Готово да је закорачио у грозоту.

Представа настоји да средствима алегорије и ликовним сликама да предлоге за повратак човека човечности.

Присност, блискост, саосећање.

Представа ИНТИМА рађена је без технике, уз скромну реквизиту, она се супротставља технологији и мејн стиму. Јер основа сваке уметности, по мишљењу Породице, је продор философије и лепоте кроз самог човека, аутора.

Позориште је космос без маске.

- Ишао сам улицом једно пре десет година и на згради видео графит 'Где си брате, аутомате?' Трагично! Оно што ја живим, то је повратак и борба за живот, бег од некрофилности и фрагментаризма, потрага за целовитошћу и свеопштим. Морамо се борити за планету, то је нова револуција - планетаризам. Богати су најнесрећнији. Човек никад неће бити сретан уз машине, само уз живе ствари, реке, поток, траве - објашњава Божа.

Колико год био окренут и посвећен природи, Божина уметничка страна га с времена на време враћа у цивилизацију. Како каже, око 25 посто времена проводи у граду, због културе и пријатеља. Објавио је 22 књиге, имао 19 самосталних изложби, игра представе у свим већим позориштима у земљи. Али када се врати на своје имање, често остаје сам.

- Није лака самоћа, она је дубина океана која је пријатна, али нас води у непостојање. У граду је самоћа неаутохтона, а овде је космичка. Овде је много интензивнија, тамо је много патолошкија.
Божидар Мандић