Представа “Игра са 6 живота - друштвена игра” представља естетски, концептуални и технички искорак у нашој позоришној пракси. Реч је о интерактивној вербатим представи која се бави проблемима младих људи - заснована на документарним причама сакупљеним током вишемесечног истраживачког процеса. Тешке али и духовите животне приче младих уобличене су у специфичан интерактиван формат који је заправо комбинација реалитy схоw програма и друштвене игре. У представи публика користи своје мобилне телефоне како би изразила свој став - чиме се заправо наглашава важност утицаја друштва на младе људе и њихова повезаност са заједницом.

У представи учествује шест младих глумаца који кроз неколико драматрушких нивоа оживљавају документарне приче. Најпре као наратори тј. кустоси туђих живота, затим  као ликови, а онда и кроз личне рефлексије на карактер који представљају, уписујући тако и делић своје приватне историје бола у општу слику трауматизованих младих живота.

Ова представа износи на сценско светло неке типичне али и друштвено мање заступљене приче и проблеме са којима се данас млади људи суочавају. У исто време она је покушај да шира друштвена заједница кроз емпатију али и конкретну реакцију осети повезаност и одговорност према њима.

Концепт представе је друштвена игра зато што су животи младих људи често заробљени у друштвене конструкте и правила која осујећују и кастрирају, али се са друге стране и млади људи поигравају тим правилима као уосталом и сопственим животима користећи их некад као сами улог у игри.

У редитељском поступку као и у естетском погледу материјал је третиран кроз разне форме и формате игара у најширем смислу разумевања овог појма. Представа је динамична, брза и убојита у погледу језика, визуелних средстава као и глумачке игре јер преноси приче шест јунака чији су животи драматични ролекостери распоређени у пет драматуршких циклуса, између којих је гласање. Комад такође прати и хронологију која подсећа на једно одрастање од рођења па надаље. Комад нема дефинитивне крајеве и разрешења својих јунака, они остају са отвореним ранама али и могућностима.

Представа користи много мултимедијалног материјала који је језик савременог доба и младих људи. Резултати гласања публике ове “друштвене игре” се такође пројектују током трајања представе додељујући публици улогу да се пита и одлучује, избацујући је тако из позиције пасивних, незаинтересованих друштвених чинилаца који или не виде и/или немају времена да се баве другима. У исто време представа овим укљлучивањем публике проблематизује питање људских односа и интеракција сведених на клик  и лајктивизам.

ИГРА СА 6 ЖИВОТА - друштвена игра је узнемирујуће али позивајуће искуство. Саучесништво у болу и (не)одговорности.