Programska usmerenja

Bitef teatar je u tesnoj kulturnoj i produkcionoj vezi na mnogim projektima sa Gete institutom, Francuskim institutom kulture, Britanskim savetom, Italijanskim institutom, Institutom Servantes i drugim.

Bitef teatar je angažovano pozorište. Na političkom i etičkom planu. Inspirisan dnevnim i koji na dnevno utiče.

Bitef teatar je nalik repertoarskim uzusima Bitef festivala, u meri u kojoj su oni postavljeni ka slobodi novih formi u ovom ili onom smislu na postmodernoj vetrometini.

Bitef teatar je „kultno mesto“ na kom se formirala urbanost prestonice, vežbali stilovi slobode, improvizovao metropolizam. Pozorište razapeto između politike, rokenrola i cirkusa.

Pozorište otvoreno za svakakve žanrovske iskorake između muzike, videa, plesa i dramskog teatra u užem smislu.

Za 25. godina postojanja dogodilo se mnogo toga, Bitef teatar je rastao kroz svoju brzu i ludu mladost, baveći se najrazličitijim pozorišnim mogućnostima, ispitujući pozorišna sredstva i njihove granice. Intrvenišući u životu. Ispitujući svet koji živimo formalno i sadržajno. Najznačajnije je što u kontinuitetu brani svoju umetničku slobodu u nepopustljivoj borbi protiv kiča i šunda svake vrste, nudeći hrabro i novo, spremno i angažovano promišljanje sveta dnevne stvarnosti. Beleži tradiciju avangarde i kontinuitet bitefovskog.

U Bitef teatru su značajne pozorišne predstave napravili mnogi etablirani pozorišni reditelji: Ivana Vujić, Egon Savin, Gorčin Stojanović, Milutin Petrović, Abu el Rub, Nenad Prokić, Sonja Vukićević, Nikita Milivojević, Tanja Mandić Rigonat, Alisa Stojanović, Miloš Lolić, Ana Tomović, Iva Milošević, Stevan Bodroža i mnogi drugi čija imena možete pronaći u monografiji. Bitef teatar promovisao je novo srpsko dramsko pisanje kroz 25 godina, počev od Nebojše Pajkića i Brane Crnčevića pa do Maje Pelević, Minje Bogavac, Filipa Vujoševića, Milana Markovića, Tamare Bosak…

Bitef teatar promovisao je domaće koreografe, počev od Dejana Pajovića do Isidore Stanišić, Dalije Aćin i mnogih drugih koji su sarađivali i sarađuju sa Bitef dens kompanijom. Bitef teatar neprestano predstavlja nove svetske autore: koreografe, reditelje, pisce. Bitef teatar nikad nije prekinuo svoju organsku i bazičnu vezu sa evropskim pozorištem. Kako na produkcijskom, tako i na estetskom nivou.

Bitef dens kompanija, koju void Jelena Kajgo - je elitna plesna trupa, koja radi pod okriljem Bitef teatra, te koja na autentičan način razvija savremeni ples u regionu, sarađujući sa mnogim internacionalnim i domaćim koreografima vrlo uspešno već pet godina.

Bitef teatar nastao je kao pozorište festivala koji je u našoj pozorišnoj sredini uvek bio nosioc novog, avangardnog, svežeg, istraživačkog, slobodnog i društveno angažovanog.

Bitef teatar je pozorište koje je otvoreno, kako je i opisano u osnivačkoj povelji osnivačice gospođe Mire Trailović, za sve vrste scensko-izvođačkih umetnosti. Sve vrste čistih i međužanrovskih veza između osnovnih rodova - dramskih, plesnih, vizuelnih i muzičkih scenskih praksi.

Bitef teatar je mesto stalnog otvorenog dijaloga umetnika i sredine. U sadržajnom i formalnom kontekstu. Pozorište živo u socio-političkoj stvarnosti u kojoj nastaje, sa jakom edukativnom ulogom za generaciju mladih izvođača i publike otvorene ka savremenim teatarskim tokovima i smernicama.

Bitef teatar je krovna institucija za razvoj novih, svežih pozorišnih praksi ove “bitefovske” vrste, u ostalim pozorištima u Srbiji i regionu. Bitef teatar prati, neguje i direktno učestvuje u kreiranju ovakve vrste različitog, modernog pozorišnog izraza, posebno u našoj zemlji. Detektuje i gaji tekovine “tradicije avangarde” koja u Srbiji postoji i van prestoničke scene. Bitef teatar omogucava da ovakve produkcije budu viđene u Beogradu, upravo na sceni Bitef teatra, ali i da produkcije Bitef teatra imaju svoju viđenost na gostovanjima širom naše zemlje i regiona. To praktično znači da je Bitef teatar otvoren i biće otvoren za sve vrste koprodukcione saradnje sa ostalim pozorištima u Srbiji, te tako pomoći u formiranju, razvoju i mapiranju ovakve, uslovno rečeno “bitefovske” pozorišne tradicije.

Tradicija repertoara Bitef teatra je tradicije mogućnosti istraživanja različitih žanrovskih formi, kroz međužanrovsku kombinatoriku između plesa i drame, drame i opere, video produkcije kao novog pozorišnog jezika, lecure performansa, dokumentarnog teatra, verbatim teatra, konceptualnog plesa, performansa različitih akcija animacije, uličnog teatra, strip teatra, word art teatra…dakle, formi savremenog teatra nastalih iz ukrštanja i reformulisanja različnih rodova i klasičnih žanrova u scenskim praksama.

Bitef teatar neguje i ohrabruje umetničku slobodu. Slobodu izraza i govora. On potvrđuje zrelost socijalne zajednice, slobodne da se preispituje I socijano unapređuje kroz niz umetničkih praksi.

Publika Bitef teatra je publika mladih intelektualaca sklonih iznalaženju novih formalnih I žanrovskih mogućnosti izraza. Zato se u Bitef teatru posebna pažnja mora skrenuti razvoju scene za mlade. U tom smislu, kroz saradnju sa državnim, gradskim i ngo organizacijama, jačamo ovu scenu. Kroz edukaciju mladih, istraživanje mlade publike, formulisanje repertoara u pravcu stalne participacije mladih ljudi.