O pozorištu

Bitef teatar je avangardno pozorište smešteno u živopisan teatarski prostor rekonstruisane evangelističke crkve, u samom srcu Dorćola.

Još od osnivanja 1989. godine, ideja Bitef teatra bila je širenje uticaja festivala BITEF, otkrivanje novih pozorišnih tendencija u našoj sredini, kao i pružanje prostora umetnicima čiji rad predstavlja iskorak iz tradicionalnih i utvrđenih granica scenskog izraza.

Bitef teatar je pozorište umetnika- istraživača, pozorište eksperimenta, pozorište koje stvara kulturu ne sakrivajući se iza dominatnih kulturnih modela.

Ono je tu da tokom pozorišne sezone održava duh festivala BITEF u Beogradu.

Vrata Bitef teatra otvorena su za sve vidove scenskog izraza koji svoje utočište nema ni na jednoj drugoj beogradskoj sceni. Poklanjajući naročitu pažnju teatru pokreta, savremenom plesu ali i najnovijim dramskim tekstovima iz zemlje i sveta Bitef teatar je pozorište čiji se repertoar razvija u više pravaca.

To je pozorište mladih intelektualaca. Of scena koja okuplja avangardne umetnike i trupe dajući im prostor za igru, rad i umetničko usavršavanje.

Organizovan po ugledu na moderna evropska pozorišta, Bitef teatar nema stalno zaposlen umetnički ansambl. Reditelji, glumci, pisci, igrači, muzičari i producenti angažuju se na konkretnim projektima što se pokazalo kao najefikasniji način funkcionisanja pozorišta.

U Bitef teatru je zaposlen mali broj odabranih ljudi koji istovremeno rade na organizaciji festivala BITEF i kao tehničko-logistički servis za umetnike koji tokom sezone rade u ovom pozorištu.

Osim produciranja predstava, Bitef teatar umetnicima koje okuplja pruža i mogućnost edukacije kroz različite seminare, radionice i tribine. Zato je Bitef teatar pozorište koje neprestano raste, otvoreno ka najrazličitijim vrstama novog, svežeg, hrabrog i drugačijeg scenskog izraza.

 

[1] Evangelistička crkva - BITEF teatar u Beogradu, Biljana Mišić, UDK 725.822(497.11); 726.77(497.11)

Idejni projekat za crkvu izradio je 1940. godine Oto Bartning (Otto Bartning, 1883‒1959), jedan od najpoznatijih i najuticajnijih nemačkih arhitekata i teoretičara arhitekture dvadesetog veka. Prilikom realizacije Bartningove idejne skice za beogradsku evangeličku crkvu došlo je do izvesnog odstupanja. Kako je to bio običaj kada je reč o „uvezenim” projektima, razrada nacrta izvedena je u beogradskom projektantskom birou arhitekte Đorđa V. Staševskog. Radovi su otpočeli 20. avgusta 1940. godine, a izvođač je bilo tehničko preduzeće arhitekte Milana Sekulića. Temelji nove crkve svečano su osvećeni 20. oktobra iste godine.

Zoran Manević, Arhitektura i politika (1937-1941), Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, br. 20, Novi Sad, 1984.

Nakon Prvog svetskog rata, značajan broj objekata građen po projektu stranih autora potpisan je i od strane naših arhitekata koji su rukovodili njihovim izvođenjem. Ovakav vid saradnje predstavljao je jedan od metoda širenja različitih evropskih uticaja u domaćoj sredini.

[2] Na osnovu člana 47. Stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Službeni glasnik RS, br. 71/94, 52/11 i 99/11 - dr. Zakon) i člana 43. Stav 1. Zakona o Vladi Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12), Vlada je donela ODLUKU O UTVRĐIVANjU EVANGELISTIČKE CRKVE - BITEF TEATRA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE. Evangelička crkva - BITEF teatar u Beogradu nalazi se na teritoriji opštine Stari grad, u gradu Beogradu, Skver Mire Trailović, broj 1 (ugao ulica Drinčićeve, broj 1 i Knez Miletine, broj 4). Objekat je delom u privatnoj a delom u državnoj svojini. Deo postojećeg objekta koji izlazi na Skver Mire Trailović koristi BITEF teatar kao objekat koji je namenjen delatnostima iz oblasti kulture (Katastarske parcele 1373/1, 1373/2 KO Stari grad).