Bitef teatar

REPERTOAR ZA MAJ

REPERTOAR ZA MAJ

Opširnije
Programska usmerenja

Programska usmerenja

Bitef teatar je pozorište bez ansambla, otvoreno za sve vrste pozorišnih žanrova, od šire teatarskih do parateatarskih formi. Bitef teatar je centralni servis za saradnju sa stranim kulturnim centrima u Beogradu.

Opširnije