Крик" је независни позоришни пројекат који говори о, или пак
прецизније, показује феномен епидемичне апатије појединаца у друштву.

„Крик“ је постдрамски позоришни перформанс који третира феномен
епидемичне апатије у нашем непосредном окружењу и ширем друштвеном
контексту. Кроз низ слика се оцртавају силуете основних проблема наше
данашњице који услед све изразитије безосећајности сваког појединца али
и окрутности политичко-економских система никада нису сасвим
решавани. 
 
Једна од особености представе КРИК јесте експерименталност. Свако
играње се разликује од других по садржају, ансамблу, форми и трајању,
што значи да се никада иста представа не игра два пута.