-smeo umetnički manifest koji spaja istančan lik sa prefinjenom žonglažom -

#Manifesto je provokativan umetnički manifest pun humora u izvođenju transnacionalne umetnice Hajdi Blumenfeld. Interdisciplinarni solo u kome se stapaju umetnost cirkusa i pozorišta, pri čemu žongliranje doprinosi scenskom izrazu na isti način kao i sama gluma. U estetskom smislu se #Manifesto naslanja na tradiciju nemačkog varijetea s početka XX veka dok kolektivni imaginarijum evropskog gledaoca smešta u savremen kontekst. Mada je virtuozna žonglerka, Hajdi sebe smatra pre svega performerkom koja koristi umetnost žongliranja kao sredstvo izražavanja. Kako stvarati umetnost? Kako biti umetnik u vremenu kada bi svako želeo da bude umetnik? U doba procvata hipsterizma su ova pitanja naročito relevantna. Protagonistkinja kroz žonglažu saopštava svoj stav o umetnosti. Iako predstavlja užitak za oči par excellence , žongliranje je u osnovi umetnost rizika, discipline, nepredvidivosti. Sve to karakteriše i samu umetnost. Predstava stoga istražuje metaforički potencijal žongliranja u kontekstu umetničkog manifesta i performansa.

Hajdi Blumenfeld briše granice između kiča i vrhunske umetnosti, između ozbiljnog i smešnog, između muškog i ženskog. Njena iskrenost i provokativnost navode publiku da reaguje, čime se uspostavlja saučesnički odnos između publike i lika. Mada se iza ženskog lika krije glumac, Hajdi ne dopušta da joj bude neprijatno zbog nečega što se u društvu smatra “drugačijim”. Umesto toga se fokusira na poruku koju želi da prenese i na samu umetnost žongliranja koju izvodi, pa tokom predstave “neobično” prerasta u “izuzetno”.

#Manifesto je smeo postdregovski solo koji spaja istančan lik sa prefinjenom žonglažom. A iznad svega je iskren hvalospev umetnosti, da ne bismo zaboravili šta to ona beše.