„Kiri i Klodel“ je umetnički angažovana pozorišna predstava koja kroz opis individualne borbe dve žene sa društvenim ograničenjima ukazuje na problem ženskog identiteta u savremenom svetu. Dve mlade žene koje simbolički nose imena značajne vajarke i naučnice (Marije Kiri I Kamij Klodel), pa otud i simbolišu ženske potencijale, suočene sa nepremostivim izazovom u svojim životima, preispituju sve ono što su naučene da misle o sebi i svetu oko sebe I sagledavaju svoje živote iz potpuno novog ugla. Kiri i Klodel, snažno ocrtane protagonistkinje, povešće publiku u istraživanje sopstvenih unutrašnjih zidova koje svako od nas ima sklonost da u sebi podiže.