Ples je magija. Ples je zabava. Ples je sloboda. Šta je ples za tebe?

Habitus je sociološki termin koji podrazumeva urođene navike, sposobnosti i mogućnosti. To je način da pojedinci sagledaju svet oko sebe i reaguju na njega. Ove sposobnosti su obično zajedničke među ljudima sličnog miljea (kao što su društveni sloj, religija ili profesija). Plesači dele habitus, a svet plesa je pleme. Habitus je način na koji kultura i lična istorija grupe oblikuje telo i um ovog plemena. Habitus se sastoji i od tendencije da se telo koristi na određeni način, kao što su stav i stil, apstraktnije mentalne navike, osećanja, kao i aktivnosti. Ovo nisu puke navike. Ovo su maniri, ukusi. Ovaj komad ih slavi.