Плес је магија. Плес је забава. Плес је слобода. Шта је плес за тебе?

Хабитус је социолошки термин који подразумева урођене навике, способности и могућности. То је начин да појединци сагледају свет око себе и реагују на њега. Ове способности су обично заједничке међу људима сличног миљеа (као што су друштвени слој, религија или професија). Плесачи деле хабитус, а свет плеса је племе. Хабитус је начин на који култура и лична историја групе обликује тело и ум овог племена. Хабитус се састоји и од тенденције да се тело користи на одређени начин, као што су став и стил, апстрактније менталне навике, осећања, као и активности. Ово нису пуке навике. Ово су манири, укуси. Овај комад их слави.