NOVI BALET TUNISKOG PLESA

“Novi Balet Tuniskog Plesa” nastao je 29. aprila 2018. godine na dan Međunarodnog dana plesa, kao deo aktivnosti Baletskog i koreografskog umetničkog odseka pod upravom Pozorišne Opere, koja je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.

Novi Balet Tuniskog Plesa je mesto za čuvanje, zaštitu tuniskog plesa, i polje za eksperimentisanje i koreografski razvoj ovog nasleđa, kome se vraćamo kroz savremenu prizmu.

U umetničkoj i koreografskoj istraživačkoj komponenti, ovaj projekat je posvećen, počevši od koreografskog treninga i eksperimentalnog pristupa kontekstu radionica, vođenju do koreografskih kreacija u kojima se  tuniski ples stalno suočava sa savremenom koreografijom.

 

KARIM TUVAJMA

Karim Tuvajma je savremeni tuniski plesač, učitelj savremenog plesa, koreograf i muzičar “STAMBELI” ritualnih igara i muzike.

Rođen na jugu Tunisa, u Mednin Gbontenu, učio je o ove dve umetnosti od malih nogu, spajajući više umetničkih iskustava muzičkih i koreografskih predstava, pre nego što se 2010. godine pridružio stručnom usavršavanju savremenog plesa i koreografske umetnosti sa Imed Žemaom u

Mediteranskom  Plesnom Studiju (CCM) u kome je Karim Tuvajma bio plesač, muzičar, koreograf koji povezuje i  vodi radionice savremenog plesa.  Nedavno je angažovan od strane “Paluca Hochshule fur Tanz Dresden””, kako bi nastavio sa trenerskim programom "didaktička pedagogija plesa", koji

je organizovao Institut Gete i Malek Sebai. On ima nekoliko svojih koreografskih predstava koje je subvencijama podržalo Ministarstvo kulture Tunisa, kao na primer: "Želim da razgovaram sa svojim telom", "Duplo lice", "Plesanje" ,"Tazdira", "Aariffa", "Midaine Stambeli" koje su nastale

u Danima koreografskog plesa Kartagine, i nedavno "Bori".

Njegove umetničke akcije neprekidno zajednički teže zbližavanju u korist kulturne promocije umetnosti manjina, uključujući „STAMBALI“, koji predstavlja jedno od bogatstava nacionalnog tuniskog nasleđa i bori se da se probije u zvaničnom i privatnom kulturnom programu.

"To je i dalje moja dužnost, jer sam kao svoj poziv i aktivni i umetnički život prihvatio da promenim ovu situaciju, da ublažim teškoće ovih marginalizovanih umetnika", ističe umetnik.

Karim Tuvajma je osnivać projekta Novi Balet Tuniskog Plesa, i u isto vreme je stručnjak i član-osnivač Baletskog i koreografskog umetničkog odseka.

 

TAKO JE PLESAO PASTIR

Sa ovom kreacijom, Novi Balet Tuniskog Plesa govori u ime procesa prilagođavanja tuniskog plesa, njegovih koraka i pokreta, i savremene koreografije u duhu otvorenosti za tuniske regione.

Uz jednostavni dekor pun metafora koji podsećaju na seoske i planinske pejzaže Kasrina, plesači su izveli originalne plesove oslikavajući tako svakodnevni život ove populacije pun radosti i tuge. Sa ovom kreacijom, Novi Balet Tuniskog Plesa prihvata rehabilitacijski pristup tuniskom

plesu, njegove korake i pokrete, i savremenu koreografiju u duhu otvorenosti za sve tuniske regione.

"Tako je plesao pastir" zahtevao je višemesečni terenski rad uz duboko istraživanje tuniskog plesa, njegove raznolikosti, pluralnosti i njegovih modusa pre nego što je krenuo ciklus profesionalne obuke i rada na koreografiji.

Karim Tuvajma je, za umetničku temu plesa "Hajjeli" odabrao regiju Kasrin, i naročito pastire iz Samama, uz učešće poznate muzičke grupe "Glasovi Samama", koja je sastavljena od pravih pastira iz ove regije.

Jaka predstava, veoma raznovrsnih boja i zvukova koji nas vraćaju na različite stilove tuniskog plesa na savremen način, utirući tako put tuniskom nasleđu ka najvećim međunarodnim scenama