Kada bi slika sveta iz udarnih vesti bila istinita, svet bi odavno prestao da postoji!

Predstava UDARNA VEST bavi se fenomenologijom medija masovnih komunikacija u savremenom društvu, s posebnim fokusom na odnos medija i straha, odnosno - na medijski generisanu paranoju i neurozu čoveka danas. Polazeći od pitanja: zašto su udarne vesti uvek loše, predstava se razvija u dinamičnu, tragikomičnu inscenaciju studije o prirodi savremenih medija i njihovom uticaju na psihu pojedinca, kao i na društvene obrasce ponašanja. Na lično i kolektivno. Intimno i masovno.

Analizirati medije, znači analizirati savremeno društvo i načine na koje ga spoznajemo. 

Tako predstava ukazuje na ključne fenomene života u medijatizovanom svetu, što je put ka “novoj pismenosti”, odnosno veštinama prepoznavanja dezinformacija i medijskih manipulacija, kroz negovanje većeg stepena medijske kulture. Cilj ove predstave je, dakle - produkcija znanja iz oblasti medijske pismenosti, što može biti preventiva rasprostranjenoj anksioznosti i poremećajima pažnje.