SHELTER je završna predstava studenata Instituta za umetničku igru, odseka za savremenu igru. SHELTER R je novi i neuobičajeni stvaralački proces inspirisan ritmovima muzičkih partitura u kome muzika i ples kreiraju brzinu, iniciraju pokret tela i njegov let i pričaju epsku sagu o istoriji Beograda, grada raspetog između stalnog razaranja i izgradnje.

Zatim iznutra gradimo sklonište čiji je zadatak da nam omogući otvaranja ka svetu uprkos njegovim kontradikcijama, dostignemo tišinu usred urbane vreve i dramatičnost života. 

Tokom procesa analiziramo kategoriju propadanja, rastakanja čak i onih struktura za koje smo mislili da su večne, momente tokom kojih shvatamo da je samo naše telo naš hram.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci Francuskog Instituta u Srbiji, Međunarodnoj platformi Teatroskop, Ministarstvu za kulturu Republike Srbije i Fakultetu za inženjerski menadžment.

Sine Qua Non Art se bavi razvijanjem promenljivog, eluzivnog i asertivnog stvaralaštva. Trupa je osnovana u La Rošelu 2012. godine pod vođstvom Kristofa Beranžera i Džonatana Pranlas-Deskursa. To je interdisciplinarna trupa koja razvija hibridno, kolektivno scensko ispisivanje. Svako stvaranje vezano za telesno zasniva se na koreografskoj apstrakciji, muzičkoj podlozi i poroznosti između izvođačke i vizuelne umetnosti. Na taj način se iscrtavaju talasanja mnogih pojavnosti ljudskog postojanja, izazova vremena, prostora i uloge umetnika u ovom promenljivom svetu. Otkriva faze naših fizičkih i psihičkih stanja, naše odnose prema sebi i prema svetu uopšte Sine Qua Non Art proizvodi atipsko stvaralaštvo koje maštu stavlja u centar sadašnjeg trenutka.

Ulaz na predstavu će biti slobodan, ali je obavezna rezarvacija uz prijavu na mejl: [email protected]