Projekat S.O.S proistekao je iz želje da se hrabrost i istupanje pred ljude istakne kao važna tema i podrška svim žrtvama seksualnog, psihičkog, verbalnog ili fizičkog nasilja, bilo da su u pitanju muškarci ili žene. Nakon aktuelnih tema i sprovedenog istraživačkog rada kako u pozorišnoj i filmskoj, tako i u modnoj industriji, zaključak je jedan - ove teme su i dalje tabu, a ne bi smele to da budu.