Ивона

Ивона, кнегиња бургундска је  једна од првих драма Витолда Гомбровића у којој долази до изражаја његов аналитички поглед на свет, који преиспитује вредности по којима живимо. Иако написана 1938. године, ова драма нуди небројене могућности за савремена тумачења и вивисекцију проблема данашњице. 

Један од водећих мађарских редитеља средње генерације Золтан Балаш драму узима као полазиште за истраживање свог редитељског метода који развија технике покрета, дијалога и осећаја за телесно код извођача кроз процесе самоиспитивања и рачуна на њихов осећај заједништва и константну комуникацију са публиком.