Људи који су прошли пола света да би избегли ратове, прогоне, насиље и савладано сиромаштво, последњи део своје руте, деоницу која их води од Босне и Херцеговине до сигурне дестинације у Европској унији, називају игром. Игра нема правила, закони не важе, овлашћења полиције су неограничена, насиље све бруталније, опасности све опасније, могућности све мање, а дестинација све даље и даље… Многи покушавају по неколико пута, чак и двадесет или тридесет пута; то је игра бројева. За многе је игра фатална. Доступни подаци говоре да је до сада на нашим границама живот изгубило двадесетак људи. Гејм, осмишљени позоришни пројекат, проучаваће улогу и одговорност Словеније и њене граничне политике за животе и судбине људи у бекству.