Autorski tim o predstavi:

U umetničkom istraživanju i radu na predstavi Kolo bavili smo se preispitivanjem savremenih manifestacija zajedništva, sa fokusom na fizičke aspekte njegovog ispoljavanja kroz plesnu praksu. Ispitivali smo mogućnost i nemogućnost ostvarivanja kontakta u vremenu promena zasnovanih na digitalnim tehnologijama kojima je kao katalizator poslužila “nova realnost” izazvana pandemijom. U radu je centralni element pažnje bila narodna igra kolo.

Premda i druge plesne tehnike koriste fizički kontakt, tretirali smo kolo kao ustaljen kulturni obrazac koji oblikuje iskustvo deljenog trenutka u situacijama okupljanja. Stalni fizički kontakt grupe, jednostavnost pokreta i akcenat na zajedničkoj aktivnosti čine osnovu na kojoj smo razvijali svoj materijal.

Tokom procesa stvaranja poseban doprinos činili su i dokumentovani intervjui sa ljudima različitih generacija prilikom kojih su vođeni razgovori na temu njihovih iskustava prilikom društvenih događaja, davnih i skorašnjih sećanja, sadašnjosti i mašte.

Odlukom da ovom projektu pristupimo na koautorski način, otvaramo još jedan ugao kritičkog posmatranja funkcionisanja i stvaranja u zajedništvu, koji praktično i izvedbeno doprinosi temi i problematici kojom se bavimo.

Grupa NEUT nastala je samoinicijativno tokom edukativnog programa Puzzle u organizaciji Stanice - servisa za savremeni ples. Bavi se izvođačkim umetnostima u oblasti savremenog plesa i performansa.