Predstava "RE-MEMBERING 1:11" je predstava savremenog plesnog izraza. Predstava je zasnovana na želji da se publici prikaže i objasni razvojni tok psihološke traume, kao negativnog ljudskog iskustva koje pojedinca, u celini ili delimično. Psihološka trauma je našla svoj izraz u različitim umetničkim pravcima. Konceptualno i kreativno: umetnički proces je istovremeno i psihološki proces. 

Izbor apstraktnog prostora u predstavi, potpuno ogoljenog i crnog, stavlja ga na jedno opšte mesto, tj. područje mogućih događaja i naracija svih vrsta gde su glavni akteri (Uzrok, Telo, Duša, Psiha) u stanju da prenesu glavnu poruku ove predstave. U tom smislu, krajnji cilj je želja da se široj publici pokaže mogućnost izlaska iz okova traume, bez obzira na njenu „veličinu” i snagu, pod uslovom da se uloži odgovarajući napor u procesu prevazilaženja i prihvatanja. U kontekstu savremene psihologije i najraširenijih shvatanja, traumatski događaji, za razliku od uobičajenih stresnih događaja, ugrožavaju život, fizički ili psihički integritet ili predstavljaju bliski susret sa nasiljem ili smrću.

„Telo pamti svaku emociju”.

„Reaguje kako je naučilo”.

„Da li je zaista tako i da li možemo da popravimo sebe svakodnevnim sakupljanjem svojih delova izgubljenih u međuvremenu?”

„Re-membering je pojam koji naglašava ideju sastavljanja sopstvenih delova u njihov istinski poredak”.

„Podsećanje ko smo zaista”.

„Sve što smo do sada iskusili u životu nam je dalo snagu da se odvojimo od onoga što nam više ne služi”.

„Da se probudimo i budemo svoje istinsko Ja”.