Projekat „Na mirnoj strani ulice” studentkinja FDU okuplja Beograd, Niš, Zagreb, Banja Luku i Sarajevo i otvara ovogodišnje izdanje Bitef zone izložbom 3. juna od 18 časova na Skveru Mire Trailović.

Izložba je nastala kao reakcija na zloupotrebu javnih prostora, koji u velikoj meri služe besplatnom reklamiranju govora mržnje podstaknutog ratovima devedesetih, ne samo u Srbiji, već i na širem području Balkana. Studentkinje prve godine Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture su zato, zajedno sa kolegama sa umetničkih akademija iz regiona, kreirale  izložbu  koja  objedinjuje  prepoznatljive nacionalističke grafite svakog od gradova iz kojih  učesnici  na  projektu  dolaze,  a  koji  se  koriste  za  stvaranje  razdora  među  susedima. Menjajući  političku  poruku  kojom  grafiti  direktno  upiru  prstom  u njhove kolege, studenti i studentkinje   svojim   umetničkim   intervencijama   pozivaju   na   aktivno   učešće   građana   u odlučivanju onoga što će krasiti zidove njihovog grada.

Sam događaj otvoriće tribina, a govornici će biti:

- Jana Danilović, street art umetnica i aktivistkinja

- Ognjen Obradović, dramski pisac

- Jelena Vasiljević (antropološkinja i predstavnica lokalne inicijative „Ne davimo Beograd”).

Sva tri govornika povezuje ideja građanskog aktivizma, zbog čega će tribina biti koristan priručnik za razumevanje ključnih segmenata izložbe.

„Možemo  govoriti  o  institucionalnoj  nezainteresovanosti  da  se  dotakne ove teme, međutim, mislim da je mnogo važnija studentska zajednica koja o problemima zaista želi da progovori. Naša zajednica na ovom projektu je mnogo šira, i ona briše granice koje se često čine nepremostivim. Štaviše, ona osvaja te granice iskreno i promišljeno, a ukoliko uzmemo u obzir da to čini stvarajući nešto autentično, onda zaista govorimo o veoma važnoj regionalnoj saradnji, izjavila je Danica Milanović”, jedna od organizatorki projekta.

Izložbu ćete biti u prilici da pogledate tokom čitavog trajanja programa Bitef zone.