Da nas čuje nana, da ruža procveta, da telo progovori, da bude 'en rose'...

„Ruža“ je predstava koja nema oštre granice između privatnog i pozorišnog. Na sceni su majka, ćerka i unuka, sa pesmama i pričama koje boje njihov život… neke dolaze iz davnina, a neke su tek u nastajanju…

Cela predstava, od priprema, kućnih proba, odlaska u prostor, pa sve do izvođenja, jeste isceljujući proces koji se proteže transgeneracijski. Njenim učesnicima, s ove i one strane nepostojećeg zida, ona i dalje donosi male čudesne darove…