Obaveštavamo vas da je turneja francuskih trupa Kolektiv Protokol (Collective protocole) i Kolektiv Martin na plaži (Collective Martine a'la plage)  u okviru Festivala Cirkobalkana, planirana za 12. i 13. novembar u Bitef teatru otkazana. U slučaju da ste već rezervisali ualznice za predstave „Jedan hitac“ i „Pomirenje“ , možete kontaktirati blagajnu Bitef teatra.