O Bitef dens kompaniji

Osnovana je 2009. godine kao prva trupa savremene igre u Srbiji koja je vezana za jednu instituciju kulture, i koja je omogućila da publika tokom cele pozorišne sezone može da prati kvalitetan plesni teatar. Tokom trinaest godina postojanja Bitef dens kompanija je realizovala trideset devet plesnih produkcija i preko dvesta gostovanja u zemlji i svetu, (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Poljska, Švedska, Mađarska, Rumunija, Japan, Bosna i Hercegovina, Makedonija...). Kompanija je osvojila dvadeset sedam nagrada i ostvarila saradnju sa nekim od najeminentnijih domaćih, regionalnih i evropskih koreografa, poput Gaja Vajcmana, Roni Haver, Jasmin Vardimon, Isidore Stanišić, Edvarda Kluga, Konstance Makras, Matjaža Fariča, Dalije Aćin, Zorana Markovića, Maše Kolar, Branka Potočana, Lea Mujića, Dunje Jocić, Feliksa Landerera...

Predstave Mirisi cimeta, Otelo, Božanstvena komedija, Prostor za revoluciju, Alfa bojsi, Soneti, Yesterday,  Ptice, Gradovi kojih više nema..., doprinele su da se formira nova publika koja redovno prati plesni teatar.  2017. godine formirana je i Mlada Bitef dens kompanija koju čine učenici Odseka za savremenu igru Baletske škole Lujo Davičo. Do sada je Mlada kompanija realizovala niz plesnih predstava za decu i mlade - Pepeljuga, Carevo novo odelo, Buđenje proleća, Zašto ti? i Dunjaluk.

Jelena Kajgo, umetnička direktorka Bitef dens kompanije