“O s(a)vesti” je predstava o Dadi Vujasinović, novinarki lista “Duga” koja je prvih godina ratova devedestih izveštavala sa ratišta, a zatim otvoreno , jasno i istinito pisala o događajima na političkoj i društvenoj sceni naše zemlje. Život je je izgubila pod nerazjašnjenim okolnostima 8.aprila 1994. Imala je trideset godina.

“Esej u pokretu” je narativni scenski izraz, gde se kroz umetničke akcije pripovedaju istiniti događaji i pojave uz kritičko promišljanje njihovog nastanka I posledica.Esej se uvek prikazuje kroz prizmu lične istorije stavljene u kontekst društvenih događaja koje su na nju direktno uticali. Pokret, igra, kretanje su autorkina primarna forma izražavanja, stoga i esej mora biti ispisan pokretom.

Kao i svaki esej, i ovaj će sadržati fusnote koje će se prikazati na samom početku .Fusnote će se sastojati od fragmenata sećanja i podataka, kao i umetničkih intervencija , koji će, kao delovi slagalice, na kraju islikati život i rad Dade Vujasinović, kao i vreme njenog odrastanja i stradanja, sa posebnim osvrtom na poslednje četiri godine njenog života.Publika će imati priliku da bira redosled kojim će se fusnote razotkrivati i prikazivati u prostoru, kroz tekst,video rad ,scenu,intervenciju u prostoru.
Esej u pokretu će se odigrati na kraju predstave.

Moje tekstove sada cenzurišu zbog toga što ne mogu da se složim sa tim da je patriotizam prećutkivanje greške i zablude i da je rodoljublje po novinama veštački podgrevati imidž idealnih likova vođa iza kojih se, u stvarnosti, često kriju nesposobne i štetne face. Da je u nacionalnom interesu redigovati i prepravljati nepismene izjave tih neobrazovanih i banalnih tipova, kojima je neko dekretom odredio da budu merne jedinice patriotizma.

Dada Vujasinović (Časopis TIKER,14.april 1993.)

RADISLAVA DADA VUJASINOVIĆ rođena je 10. februara 1964. godine u Čapljini, Hercegovina.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, 1987. godine, na odseku za jugoslovenskuknjiževnost i srpsko-hrvatski jezik. Po završenom fakultetu je radila kao novinar u Privrednom pregledu,a od 1990-te je postala stalno zaposleni član redakcije Duga. Za reportaže sa slavonskog ratišta je dobila nagradu Svetozar Marković. Zbog istraživačkih tekstova o sprezi između kriminala i politike, dobijala je pretnje, ucene i sudske tužbe.

Dada Vujasinović je pronađena mrtva u porodičnom stanu 8. aprila 1994. godine. Zvanična verzija Miloševićevog režima je da je izvršila samoubistvo, pucnjem u grudi iz lovačke puške sačmarice.
Ni posle 20 godina njeno ubistvo nije razjašnjeno.