AUTORKE O PREDSTAVI

Predstava ,,Kraljice”, Darka Lukića na brojnim poljima i sa različitim žanrovskim predznacima razmatra probleme šovinizma, rata, digniteta intelektualaca, prijateljstva, ljubavi, duhovnosti…

Ovaj tekst asocira i na probleme kao sto su raspad Jugoslavije, rat, životna egzistencija kao i pitanje ljudskog morala; šta je sve čovek spreman da uradi kako bi preživeo. Naša ,,Kraljica” je simbol moći. Moć ljudi na svim mogućim pozicijama bilo da je reč o predsedniku države, upravniku pozorišta, ambasadoru, direktoru preduzeća, tajkunu, raznim biznismenima… Naša Kraljica je vrlo nesrećna, uplašena, sebična, pohlepna i živi sa željom da non-stop vlada.

Toliko sam velika i moćna da čak i sunce mora da me sluša. Naredila sam da stane tačno u podne i evo stoji… Ostaću večno mlada, jer je vreme stalo, naređujem da se na mojoj spavaćoj sobi zazidaju prozori kako samo ja mogu da spavam. (…)

Darko Lukić