Након неколико заједничких успешних позоришних сарадњи, кореограф Игор Коруга и драматуршкиња Маја Пелевић по први пут као коаутори сарађују на представи ,,Нема наде”. Настављајући да се баве перспективама савремене политичности које су истраживали и у претходним самосталним пројектима, ауторе у овој представи интересује да испитају личне и медијске наративе који обликују наше опхођење са светом у којем су исцрпљене све могућности борбе и промене. Уместо фабриковања лажних могућности избора и симулирања утопијских перспектива, Коруга и Пелевић постављају питање како афирмативно прихватити стање безнадежности у коме су укинуте све прилике за колективну еманципацију. Како се обрачунати са континуираном иронизацијом историјских револуција и непрестаним уништавањем покушаја оних савремених? Шта ако је безнадежност једина константа савременог система? Постоји ли, између очајавања и одустајања, трећи пут за суочавање с њом? И шта када се она напокон исцрпи?