Priču o svojih 37 godina života na sceni Sanja Krsmanović Tasić će ispričati kroz vrtenje, povezujući i isprepletajući umetničke, filozofske, spiritualne, antropološke i druge aspekte veštine koju razvija i usavršava više od 25 godina.

Fusnote, sastavni deo svakog eseja, će birati publika, time određujući sadržaj predstave, jer sve fusnote neće imati mogućnost da se otkriju tokom ograničenog vremena trajanja eseja-predstave.

Ove je autorkin peti pozorišni esej nakon predstava “Priče hleba i krvi”, “O s(a)vesti”, “Sestre po oružju” (Novi Zeland/Srbija) i “Smiljana Mandukić-esej u pokretu”.