ДИГИТАЛНО ИЗДАЊЕ ФИЛОЗОФСКОГ ТЕАТРА / DIGITAL EDITION OF PHILOSOPHICAL THEATRE - Srećko Horvat i Milo Rau

(PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

 

У оквиру дигиталног издања Филозофског театра, у четвртак, 23. априла од 20 часова на YоuТubе каналу Битеф театра, биће организован трећи у низу разговора који ће Срећко Хорват водити са Милом Рауом.

 

Срећко Хорват ће са Милом Рауом разговарати о његовој последњој представи „Антигона у Амазонији“, дотичући се и многих глобалних проблема као што су климатске промене и избегличка криза, са циљем да испитују улогу позоришта од антике до света после коронавируса. Питање није само како ће изгледати позориште након пандемије и доба социјалног дистанцирања, већ и која је улога позоришта у мењању друштвене реалности.

 

МИЛО РАУ (1977), редитељ, аутор, а од сезоне 2018/19. и уметнички директор позоришта НТГент. Критика га је прозвала „најутицајнијим“ (Цајт), „најнаграђиванијим“ (Л Соар), „најзанимљивијим“ (Стандард), и „најамбициознијим“ (Гардијан) уметником данашњице. Студирао је социологију, немачки и романске језике и књижевност у Паризу, Берлину и Цириху под менторством Пјера Бурдијеа и Цветана Тодорова. Од 2002, потписује преко педесет представа, филмова, књига и акција. Његове продукције су приказане на свим већим међународним фестивалима, међу којима су Позоришни сусрети у Берлину, Авињонски фестивал, Венецијанско бијенале позоришта, Фестивал у Бечу, као и бриселски Фестивал уметности, а гостовале су у више од тридесет земаља широм света. Рау је добитник многобројних признања, међу којима су и Европска позоришна награда 2018, награда „Петер Вајс“ (2017), награда телевизијске станице 3сат (2017), место предавача из области драме на Сарбрикену, као и престижна награда Међународног позоришног института Немачке која се додељује на Светски дан позоришта, а чији је он најмлађи добитник после Франка Kасторфа и Пине Бауш. Године 2017. Рау је проглашен редитељем године у анкети критичара коју је спровео часопис Дојче бине. Носилац је два почасна доктората од којих је један добио 2019. године из области позоришта универзитета Лундус у Шведској, а други 2020. универзитета у Генту у Белгији. Рау је активан и као телевизијски критичар и предавач,  а веома је плодан и као писац.

 

СРЕЋКО ХОРВАТ, филозоф пореклом из Хрватске, али без сталне адресе и пребивалишта. Објавио је више од десет књига преведених на више од 15 језика. Његове најновије објављене књиге су Poetry from the Future (Penguin, 2019), Subversion! (Zero Books, 2017); The Radicality of Love (Polity, 2015); Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics after Yugoslavia (са Игором Штиксом, Verso, 2015); What Does Europe Want? (са Славојем Жижеком, Columbia University Press, 2014). Редовно објављује за часописе Гардијан, Дер Шпигел, Ал Џазира и др. Био је један од оснивача Subversive фестивала у Хрватској (од 2008. до 2013), а тренутно уређује и води Филозофски театар при ХНК Загреб (од 2014), и заједно са бившим министром финансија Грчке Јанисом Варуфакисом активан је у покрету „Демократија у Европи“ (DiEM25).

 

 

ДИГИТАЛНО ИЗДАЊЕ ФИЛОЗОФСКОГ ТЕАТРА

Смислимо свет из почетка

 

За време трајања ванредне ситуације изазване COVID-19, Битеф театар је покренуо дигитално издање Филозофског театра. Током априла месеца, сваког четвртка од 20 часова, на YоuТubе каналу Битеф театра, уживо се организују разговори са значајним Битефовим позоришним уметницима.

Након успешних разговора који су одржани са позоришним редитељем Оливером Фрљићем (Загреб) и редитељком и некадашњом селекторком Битефа Ањом Сушом (Стокхолм), следе сусрети са водећим именима светског савременог позоришта чије смо представе имали прилике да видимо на последњем Битефу - Милом Рауом (Брисел) и Штефаном Кегијем (Берлин). Разговоре ће, као и у „добра стара времена”, модерирати Срећко Хорват и Маја Пелевић, док ће пратиоци програма бити у могућности да постављају питања учесницима.

 

Филозофски театар је пројекат који је започет са циљем да поново успостави блиску везу између филозофије и позоришта. Настао је у Хрватском народном казалишту у Загребу 2014. године, а програма је од сезоне 2019/20. на редовном репертоару Битеф театра. Актуелизује најзначајнија питања данашњице и проблем друштава у којима живимо.

 

Како напомиње покретач пројекта Срећко Хорват „веза између филозофије и казалишта увијек је била јача него веза између филозофије и било којега другог медија.” Позориште је такође увек било место за активно промишљање друштва и друштвених процеса, а Филозофски театар отвара место за јавну дискусију, што је у овом тренутку више него неопходно.

У том смислу Хорват напомиње: „У доба глобалне пандемије, када смо заточени у својим кућама и морамо пазити на дистанцу, треба нам социјална повезаност и критичко мишљење више него икад. Филозофски театар засад настављамо другим средствима, док се поново - надам се ускоро - не видимо опет у позоришту! Повратка на 'добра стара времена' ионако нема, јер ни та стара времена нису била добра. На нама је тежак али нужан задатак да смислимо свет из почетка“.

 

(ENGLISH)

 

In the digital edition of Philosophical Theatre, on Thursday, 23rd April at 8pm, on Bitef Theatre YouTube channel, the third in the series of discussions will be held between Srećko Horvat and Milo Rau.

 

Srećko Horvat is going to talk to Milo Rau about his latest performance “Antigone in the Amazon”, while also tackling numerous global issues such as climate change and refugee crisis, in an attempt to explore the role of the theatre from the ancient times up until after the coronavirus pandemic. Not only is it questionable how theatre will look like after the pandemic and in the time of social distancing, but what the role of theatre in altering social reality is.

 

Born in 1977 in Bern, MILO RAU is a director, author and since 2018/2019 artistic director of the NTGent. Critics have proclaimed him «the most influential» (DIE ZEIT), «most awarded» (Le Soir), «most interesting» (De Standaard) or «most ambitious» (The Guardian) artist of our time. Rau studied sociology, German and Romance languages and literature in Paris, Berlin and Zurich under Pierre Bourdieu and Tzvetan Todorov. Since 2002, he has put out over 50 plays, films, books and actions. His productions have appeared on major international festivals, including the Berlin Theatertreffen, the Festival d’Avignon, the Venice Biennale Teatro, the Wiener Festwochen and Kunstenfestivaldesarts in Brussels, and have toured more than 30 countries worldwide.

Rau has received many honours: the European Theatre Prize 2018, the Peter-Weiss-Prize 2017, the 3sat-Prize 2017, the 2017 Saarbrucken Poetry Lectureship for Drama and, in 2016, the prestigious World Theatre Day ITI Prize, as youngest artist ever after Frank Castorf and Pina Bausch. In 2017, Milo Rau was voted “Acting Director of the Year” in the critics’ survey conducted by the Deutsche Bühne. He has been awarded two honorary doctorate degrees, first in 2019 by the Theatre Department of Lunds Universitet (Sweden) and more recently in 2020 by Ghent University (Belgium). Rau is also a television critic, lecturer and a prolific writer.

 

SREĆKO HORVAT, philosopher originating from Croatia but without a permanent address or residence.  He has more than ten books to his name translated into over 15 languages. Horvat's latest published books are Poetry from the Future (Penguin, 2019), Subversion! (Zero Books, 2017); The Radicality of Love (Polity, 2015); Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics after Yugoslavia (with Igor Štiks, Verso, 2015); What Does Europe Want? (with Slavoj Žižek, Columbia University Press, 2014) - Šta Evropa želi?  He writes regularly for The Guardian, Der Spiegel, Al Jazeera and others. He was a co-founder of Subversive festival in Croatia (2008-2013), and is currently editing and running the Philosophical Theatre at HNK (since 2014) and with the former Greek finance minister Yanis Varoufakis is an active member of Democracy in Europe (DiEM25) movement.

 

 

DIGITAL EDITION OF PHILOSOPHICAL THEATRE

Let’s Think the World Over

 

During the state of emergency caused by the outbreak of COVID-19, Bitef Theatre has launched a digital edition of the Philosophical Theatre. Every Thursday in April, at 8pm, Bitef Theatre YouTube channel will broadcast live discussions with eminent Bitef Theatre artists.

After the successful discussions with the theatre director Oliver Frljić (Zagreb), and the theatre director and former Bitef curator Anja Suša (Stockholm), next are the meetings with the famous names of the contemporary theatre, whose performances we had an opportunity to see at the last-year’s Bitef - Milo Rau (Brussels) and Stefan Kaegi (Berlin). The discussions will be, like in the “good old times”, moderated by Srećko Horvat and Maja Pelević, while the viewers will have an opportunity to ask them questions.

 

Philosophical Theatre is a project initiated with an idea to re-establish a close relationship between philosophy and theatre. Launched at the Croatian National Theatre in Zagreb in 2014, the program has been a part of the Bitef Theatre repertory since the season 2019/20. It tackles the most relevant questions of the present moment and the problem of the societies we live in.

As the initiator Srećko Horvat states, “the link between philosophy and theatre has always been much stronger than the link between philosophy and any other medium or art”. Theatre has always been a place for active deliberation of society and social processes, and Philosophical Theatre creates a space for public discussion, which is nowadays more than necessary.

In that respect, Horvat remarks: “In times of a global pandemic, when all of us are trapped at our homes and made vigilant about keeping distance, we need social interconnectedness and critical thinking more than ever. For the time being, Philosophical Theatre persists through different channels, until we - hopefully soon - get back to theatre! The return to the ‘good all days’ will never happen anyway, because the old days were never good in the first place. We are facing a difficult but necessary task of radically rethinking and reinventing the world over.”