Divlji Beograd je inicijativa koja pomaže građanima da primete i podrže prirodu, već u samom gradu. Urbani ekosistemi su najbrže šireći ekosistemi na planeti, oni su takođe i najdestruktivniji ekosistemi. Veliki broj aktuelnih urbanističkih pristupa oslanja se upravo na prirodom inspirisana rešenja, rešenja koja se oslanjaju na prisustvo prirode u gradu. Ova rešenja doprinose održivosti i klimatskoj otpornosti gradova (climate resiliance). Šta je to sve što možemo da prepoznamo, razvijemo ali i promenimo kada je funkcionisanje našeg grada u pitanju? Kako da se na putu ka boljem životu u gradovima udružimo sa hrastovima, dabrovima, pčelama kopačicama, vetruškama, maslačcima...? Uzbudljivo pitanje i kreativni odgovori.