Predstava postavlja pitanje o ljudskom umu i njegovom naizgled smanjenom kapacitetu da prepozna činjenicu da sabotira sopstvenu budućnost. Zasnovan na preispitivanju ideja o ljudima i njihovoj povezanosti sa onim što ih tehnološki i organski okružuje, Felix Landerer se poigrava idejom o priznatom ljudskom katalogu kretanja i povezanosti. Ideje o tome čemu se možemo prilagoditi, šta nam pripada a šta ne, određuju parametre za njegov pristup ovoj temi.

Kao primer možemo uzeti protezu, kao simbol nečega što nam pripada ili ne.

Komad je postavljen u neku vrstu izložbe. Izložbe ljudskog ponašanja i tela kao nečeg savršenog. Nečeg sa manama. Nečeg prirodnog. Nečeg što bi moglo da bude podsetnik na prirodni svet u koji smo nekada bili uključeni.

Felix Landerer je umetnički direktor i koreograf svoje kompanije Landerer&Company, a trenutno je angažovan i kao umetnički direktor na projektu Tanzpakt OCN. Takođe radi i kao gostujući koreograf za kompanije poput NDT, Ballet BC, Gothenburg Dance Company, Scapino Ballett Rotterdam, Nationaltheater Mannheim, Konzert Theater Bern i druge. Godine 2010. pobedio je na međunarodnom takmičenju u koreografiji u Hanoveru, a 2017. bio je dobitnik nagrade grada Hanovera za izuzetno kulturno dostignuće u ovom gradu. U okviru inicijative TANZPAKT Stadt Land Bund, Landerer&Company je za naredne godine nedavno dobila sredstva od države za izuzetnost u oblasti plesa.