OMAŽ MILICI ZAJCEV

Naša najčuvenija hroničarka i kritičarka umetničke igre, koja je pisala tekstove i kritike za više štampanih medija u karijeri dužoj od 60 godina, profesorka na smeru za jazz i modernu igru koji je postojao devedestih godina na univerzitetu u Novom Sadu na predmetu Istorija umetničke igre, dobitnica nagrade za životno delo UBUS-a, kao i priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi Republike Srbije, autorka preko deset knjiga o umetničkoj igri , članica programskog odbora Dana Smiljane Mandukić od samog začetka ideje za ovu Manifestaciju, naša draga Milica Zajcev nas je napustila februara ove godine. Uz video snimke, svedočenja savremenika, i osvrt na život posvećen plesnoj umetnosti želimo da ispričamo njenu priču i podsetimo na važnost pisanja o umetničkoj igri, kao i o važnosti plesne kritike.