Milje koraka sa Smiljom

Performans predavanje je nastao  u okviru projekta Program Dance On, Pass On, Dream On - ,,Telo do tada'', uz podršku programa Kreativna Evropa Evropske unije.

“Milje koraka sa Smiljom” je hibrid istraživačkih, vizualnih, ritualnih i performativnih tehnika kao verbalni format koji se bavi umetnićkom igrom kroz protok vremena. Koncept je zamišljen kao koraci kroz rituale sa raznim predmetima koji su vezani za Smilju i kroz vizuelni materijal fotografija. Potencijali rada ove koreografkinje u savremenom društvu, prevazilaze pojam vremena, i performativno predavanje će biti uz prisustvo Smilje na sceni, kao prisustvo odsustva.

Smiljana Mandukić, bila je gospođa, a mi smo je tako i oslovljavali. Sa njom sam provela više od 20 godina od 1964-1984, uz nju sam odrastala i prošla životni put od deteta do udaje. Od nje sam naučila da netradicionalni umetnički postupci donose inovativne koncepte, da postoji otvoreni proces rada kroz improvizaciju uz fenomen mentorstva i da je kreiranje koreografije preispitivanje ideje kroz kritiku i samokritiku. Sve to je uticalo na moj rad u Teatru Mimart, koje sam osnovala uz insistiranje i podršku Smiljane Mandukić. Tek sam u samostalnom radu razumela u potpunosti njenu ideju: da kroz prostornu i vremensku dimenziju dominantni modeli društveno-političkih i kulturno-umetničkih praksi određuju savremenost.

Vaši koraci po milji zavise od dužine koraka!!!