Predstava “Talentovani, pa šta” na kritički i duhovit način sagledava problem (ne)ambicioznosti mladih u Srbiji i odsustva podrške društva mladima da ostvare svoje talente. 

Osam mladih ljudi se nakon tri godine okuplja na proslavi godišnjice male mature i suočava sa pitanjem - imaju li šta da slave. Suočeni sa brojnim preprekama u sebi i oko sebe, koje ih osujećuju da razviju svoje talente i ostvare se kao ličnosti, oni mladalački žestoko traže izlaz iz sopstvene zatvorenosti i nezainteresovanosti sredine i pronalaze ga u iskrenijim i savesnijim međusobnim odnosima poverenja i podrške.

Predstava je proistekla iz celogodišnjeg istraživačkog procesa sa mladima, vođenog na temu izražavanja osećanja i mišljenja u vršnjačkom okruženju.

Omladinsku pozorišnu grupu POKUS čine srednjoškolci i studenti iz Beograda i drugih gradova u Srbiji. Grupu vode dramske pedagoškinje Reprezentativnog udruženja u kulturi BAZAART, kao redovan program ovog udruženja.