Ponovo, kao bezbroj puta do sada, pogled je uprt u tebe. Iznova i iznova, ali svaki put drugačije. U tvojoj glavi odzvanja misao: koji će sada biti rezultat izazova? Posmatraj. Predvidi. Reaguj. Kroz izazov uviđaš istinu i nanovo upoznaješ sebe. Misli te nose, nisi više prisutan i smisao ti polako izmiče. Još jednom, sa snažnom voljom, zidaš kule u oblacima, i još jednom, one se urušavaju ispred tebe. I onda ponovo, kao bezbroj puta do sada, ti si pogleda uprtog u sebe.

U sredini složenog istorijskog konteksta i podrhtavajućeg cirkuskog načina života, kroz ovu kreaciju preispituje se važnost i moć podrške, saradnje i zajedničkog rada nasuprot konfliktu i razdoru koji vode ka individualizmu. 

Služeći se partnerskom akrobatikom, autorkski tim traga za suptilnim senzacijama u jednostavnim stvarima kao što su dodir, prebacivanje težine i skok, ostajući stalno u pokretu i stvarajući konstantno promenljivu sredinu. Kroz pokret i kretanje ispituju kako svaki gest utiče na drugoga i izaziva lanac reakcija. I najmanji trzaj, trenje ili pogled je važan i stvara novo okruženje, nekada ispunjeno podrškom ali nekada ispunjeno sukobima i rivalstvom. Ovaj proces naveo ih je na ispitivanje fenomena duela. Sa jakim razlogom, kroz fizičke akcije služeći se cirkuskim disciplinama izazivaju  jedni druge ali i sami sebe.

Četiri akrobate suočavaju se sa ishodom izazova. Ponekad igraju jedni protiv drugih, a ponekad biraju da igraju zajedno. Njihovi izbori zahtevaju žrtvovanje časti. Oni streme ka pobedi, ali i prihvataju poraz.