Multimedijalni performans naziv Milena Pavlović Barilli - dihotomija njenog Meseca. autora Miodraga Kovačevića. Važan deo pre svega, likovnog dela Milene Pavlović Barilli, bila je njena fascinacija komedijom del arte, odnosno likom Arlekina i njegovim kompleksinim tumačenjem u umetnosti prve polovine 20. veka, u kome se ona pridružuje njenim starijijm i poznatijim savremenicima kao što su Pablo Pikaso i Đino Severini. Naravno, s obzirom na to da je po ocu bila Italijanka, svojim boravcima u Italiji, stalno je mogla biti u neposrednom susretu sa komedijom del arte, a pre svega  metamorfozom karaktera, značenja i značaja Arlekina i njegovog saputnika Pjeroa u kontekstu savremene umetnosti njenog vremena. Autor, takođe, deli tu fascinaciju sa Milenom i u svojoj umetnosti istražuje lične i univerzalne nivoe Milenine povezanosti sa ovim likovima iz komedije del arte, njihovu suštinsku isprepletanost i međusobno pripadanje u duhu ovog vremena.

 Kroz autorsku muziku na Mileninu i svoju poeziju, kroz poetske fragmente, video-rad i pokušaje otkrivanja njihovih i svog identiteta u kontekstu neobičnog trojnog odnosa Milene, arlekina i pjeroa,kroz savremeni pokret kao derivat postulata komedije del arte, koregrafisani i improvizovani ples, Miodrag će pokušati da pruži nove odgovore na pitanja da li je Milena arlekin, a on sam Pjero, ali će i ponuditi svoju umetničku tezu o tome da su Arlekin i Pjero u stvari najvažnija dvojnost koju je Milena izgradila i porodila u unutrašnjosti sopstvenog meseca.

Performans je svojevrsni manfiest arlekina i pjeroa 21. veka. Ako se pođe od teze da su umetnici u prvoj polovini 20. veka ove likove iz komedije del arte koristili u svojoj umetnosti da bi predstavili i pocrtali masku svoje drugosti, svoj alter ego, ali i nizak socijalni status i prililčnu nevidljivost umetnika tada, krajem prve dekade 21. veka Kovačević započinje nešto što naziva “Milenino novo trajanje”, a u tom kontekstu možemo sagledati i transforimaciju ovih važnih likova za umetnost 20. veka kako poprimaju nova obličja, nova značenja i kako se bore za novo mesto i novi značaj u savremenoj umetnosti pod okriljem autentičnog autorskog pogleda na svet Milene Pavlović Barilli.

Učesnici performansa su pored Miodraga Kovačevića, multimedijalnog umetnika i filologa, Rade Obradović, istaknuti multimedijalna umetnik pre svega u oblasti savremenog plesa i Kostandin Dimitrijević, koautor muzičkih aranžmana i deo akustičarskog sastava theINVISIBLES. Uvod ovog performansa predstavljaće kratki segment "Otkrivanje umetnika" koji će publiku uvesti u kontekst i svet stvaranja Miodraga Kovačevića. Performans traje do 90 minuta.

 

*deo manifestacije Starogradsko leto