Представа театра поезије ЧУДО ЛАВИНИЈА настала је у тромесечном студијском позоришном истраживачком раду. За свој полаз и текстуални предложак представа узима поезију Јелене Шварц (1948 - 2010). У изналажењу и формулисању језика представе уметнички тим ослањао се на различите школе и стилове авангардног театра 20. века. У садржајном смислу, представа се креће сложеном догађајном историјском матрицом јудеохришћанске цивилизације те су у представи сударене кулисе различитих философских и религијских догми. У њуејџ маниру, од закрпа пачворка којим је прекривена наша стварност направљен је рам за слику света судареног у својим противречностима. Бића распетих противречностима трајања. У сталној потрази за смислом у циничном и уврнутом контексту савременог. 

У свој својој метафизичкој природи поезија Јелене Шварц је најдивља међу њеним условним вршњацима - колегама писцима позног двадесетог века. Она је ниндза руске поезије. Многи упоређују поезију Шварцове са Маљевићевим црним квадратом - неко ће стати и без даха комуницирати са универзумом, неко ће се скептично насмешити и једноставно проћи. Управо у овом процепу противречности мистицизма и стварности настаје ова представа.