Predstava polazi od stvarnog istorijskog susreta dva bračna para: Tita i Jovanke Broz sa Ričardom Bartonom i Elizabet Tejlor. Ovaj susret dogodio se na ostrvu Brijuni sedamdesetih godina prošlog veka. Podaci o samom susretu i zajedničkom vremenu koje su bračni parovi proveli zajedno, dostupni su kroz vrlo šture pisane i video tragove jugoslovenskih medija, biografske spise o životima četiri istorijske ličnosti, te u vidu kratkih crtica iz dnevnika Ričarda Bartona. Svi ovi materijali poslužiće kao inspiracija i građa za buduću predstavu.

Snimanje filma Sutjeska bilo je osnovni povod ovog susreta i to je ono što o samom susretu istorijski pouzdano znamo. Sve ostalo plod je naše mašte.

Upravo, domaštavanje i istraživanje mogućih događaja i odnosa između ove četiri istaknute ličnosti prilikom jednog istorijskog susreta tema je predstave.

Koje su to sve uloge koje igraju ovo četvoro ljudi?  Šta znači igrati više uloga u odnosu sa različitim ljudima? Šta su to sve naši pojedinačni i kolektivni identiteti, lični interesi i društvene zasluge?