Predstava Alpha Girls  preispituje uticaj popularne kulture na plesni izraz autora predstave, kao i uticaj iste unutar osetljivog polja reprezentacije i izvođenja ženskog rodnog identiteta kroz pokret i karikaturu. Predstava postavlja pitanja šta su sve izvori našeg iskustva opažanja i usvajanja informacija, te na koji način naše iskustvo posmatranja oblikuje naše kasnije izražavanje. Na koji način se određeni fenomeni i izrazi mogu razumeti? Da li je moguća i u kojoj meri je uspešna aproprijacija jezika i sadržaja koji su nam kulturalno egzotični, inspirativni, a identitetski možda daleki?

Koreografkinja Tamara Pjević i koreograf Jakša Filipovac ovim projektom mapiraju i vrše sintezu svojih i iskustava ostalih učesnika u širokom potezu upotrebe različitog vokabulara savremenog plesa. Njih dvoje istražuju na koji način kontinuirano plesno iskustvo utiče na oblikovanje njihovog trenutnog i budućeg autorskog izraza. U tom smislu predstava je i odgovor na lokalni plesni kontekst. Pjević i Filipovac zajedno sa plesačima ispisuju posvetu autorima kroz čiji su rad i uticaj stasavali, ali i duhovite komentare na same okvire i uslove rada koji su neodvojivi kontekst stvaranja bilo koje umetnosti.

Na kraju, predstavom Alpha Girls autori žele da ispitaju granice rada u kolektivu insistirajući da se svim članovima omogući ispoljavanje njihove autentičnosti u scenskom izražavanju, upravo sa ciljem isticanja različitih pozadinskih uticaja koji su izvođačke veštine pojedinaca oblikovali.