Представа Alpha Girls  преиспитује утицај популарне културе на плесни израз аутора представе, као и утицај исте унутар осетљивог поља репрезентације и извођења женског родног идентитета кроз покрет и карикатуру. Представа поставља питања шта су све извори нашег искуства опажања и усвајања информација, те на који начин наше искуство посматрања обликује наше касније изражавање. На који начин се одређени феномени и изрази могу разумети? Да ли је могућа и у којој мери је успешна апропријација језика и садржаја који су нам културално егзотични, инспиративни, а идентитетски можда далеки?

Кореографкиња Тамара Пјевић и кореограф Јакша Филиповац овим пројектом мапирају и врше синтезу својих и искустава осталих учесника у широком потезу употребе различитог вокабулара савременог плеса. Њих двоје истражују на који начин континуирано плесно искуство утиче на обликовање њиховог тренутног и будућег ауторског израза. У том смислу представа је и одговор на локални плесни контекст. Пјевић и Филиповац заједно са плесачима исписују посвету ауторима кроз чији су рад и утицај стасавали, али и духовите коментаре на саме оквире и услове рада који су неодвојиви контекст стварања било које уметности.

На крају, представом Alpha Girls аутори желе да испитају границе рада у колективу инсистирајући да се свим члановима омогући испољавање њихове аутентичности у сценском изражавању, управо са циљем истицања различитих позадинских утицаја који су извођачке вештине појединаца обликовали.