O ovoj predstavi sanjali smo 10 godina. Počeli smo to da radimo nekoliko puta. Poslednji put kada smo počeli, odlučili smo da to nikada ne završimo. Pitanje je da li je ovo predstava o glumicama ili glumcima, o pozorištu, o svima nama u njemu ili o njemu u svetu, o slavi, sjaju, o svemu o čemu smo sanjali, o stradanju, o nošenju svog krsta i verujući. Možda i nije. Moguće je da nije ni predstava. Moguće je da je u pitanju nešto više. Ne znamo. Čak ni ne znamo da li to nikada ranije nismo radili ili smo oduvek radili upravo to.Hajde da probamo zajedno i vidimo.

GLUMiCI (ACT(O)ReSses) zaista nije performans. Reč je o 100 minuta našeg života u kojima zajedno plešemo, plačemo i pevamo za sve nas u pozorištu i za pozorište u svetu - za vrednosti, tradicije, hijerarhije, predrasude koje ga definišu i nas. Deljenje zadovoljstva, smeha, brige jedni o drugima, predanja, poštenja, radikalne ranjivosti, GLUMiCI se - dok ga stvaraju - zalažu za svet koji je manje okrutan, a više saosećajan. Svet u kome se prema ljudima odnosimo sa dobrotom.