Tekst "Crveno", Džona Logana govori o poslednjoj fazi rada i života američkog slikara Marka Rotka. Tokom rada na muralima za restoran Sigram u Njujorku, Rotko svog pomoćnika Kena, mladog slikara, podučava o umetnosti, ali se susreće sa činjenicom, da je prihvativši oslikavanje restorana, iako je to najskuplja poručbina u istoriji, "prodao dušu đavolu" i na pragu da obezvredi čitav svoj dotadašnji rad. Njegova unutrašnja hamletovska borba, predstavljena kroz dijaloge sa Kenom (koji je njegov alter-ego), pokreće radnju, usput otvarajući mnoga pitanja u oblasti etike, ali i sveta u kome živimo, zla koje potrošačko društvo nosi sobom, reflektovano kroz Rotkov najveći strah "da će crno progutati crveno".

Logan je za tekst "Crveno" dobio nagradu Toni, za najbolji američki dramski tekst u 2010.