„Lepotica sa hiljadu lica” je savremena cirkuska predstava o mnogim licima žene. Predstava inspirisana mađarskom bajkom „Boginja sa hiljadu lica“ koja opisuje suprotstavljene mitološke simbole žena: veštice, vile i boginje.  Četiri umetnice premošćuju raj i pakao: rade na zemlji i u vazduhu, kombinujući savremeni ples i umetnost iz vazduha kako bi pokazali kontroverzu ženstvenosti.

Kreatori kolektiva su četiri umetnice koje su svoju saradnju započele u INspiral cirkus centru. Tim čine dve Mađarice, jedna plesačica iz Španije i jedna iz Britanije. Četiri različite ličnosti koje čine celinu i koje se na jedinstven način predstavljaju u vazduhu.