Repertorio No.2 je koreografski eksperiment koji koncipira ples kao praksu samoodbrane kroz analizu devijantnih, transgresivnih i neformalnih tehnika. Davi Pontes, koreograf i istraživač, i Wallace Ferreira, koreograf, performer i vizuelni umetnik, formulišu ovaj rad oko pojmova pobunjeniih tela i njihovih načina pružanja otpora. Postavlja se pitanje kako da se stvori rad koji se bavi nasiljem ali da ga ne uopštava i da ne održava opresivne i smrtonosne arhitekture sveta. Primenjujući aspekte kao što su mimezis i reprezentacija, oni ples promišljaju kao način obuke za samoodbranu. Njihovo istraživanje je stoga fokusirano na skrivene i često zanemarene genealogije odbrambenih metoda, s namerom da prepozna, arhivira i razradi kolektivne akcije i načine pružanja otpora, načine opstanka u svetu, očuvanja sopstva kao subjekat koji nosi pravo na sopstveni život. 

 

 „Ovim koreografijama se obavezujemo da kritički posmatramo svet u kome živimo, izvodeći koreografiju između imaginacije i intuicije i pokušavajući da oslobodimo misao alatki spoznaje”.