Predstava "Beli marcipan"- po adaptaciji romana Muharema Bazdulja, "Lutka od marcipana"

 

Našu diplomsku predstavu „Beli marcipan" radimo po motivima romana „Lutka od marcipana" Muharema Bazdulja sa premisama uzetim iz romana „Bekstva Lide Barove" Jozefa Skvoreckog.

Pored svih tema koje ova priča otvara, odabrali smo da se fokusiramo baš na ljubav Lide i Gebelsa. Inspirativno nam je to koliko ljubav menja čoveka i situacije u koje likovi upadaju, ali i pozitivni ili negativni ishodi istih te da li je dobro da se ljubav uvek dogodi.

Motiv "lutka" proističe iz predmetizovanja Lide od strane njenih roditelja, ljubavi, filmskih industrija, a čak i nje same.

U njen život dolazi njena najveća ljubav koja je osudjena na propast i koja sa sobom odnosi i njenu karijeru, a kasnije i slobodu.

Jasna promena kod Gebelsa se može videti kada se dogodi ljubav izmedju Lide i njega, ali ona sa sobom nosi nepovratne posledice.

„Beli marcipan" nije  istorijska drama, ali  sadrži mnoge istorijske činjenice. Ona govori o ljubavnom odnosu dvoje ljudi pod nemogućim okolnostima.