O produkciji predstave:

Predstava "Nora - lutkina kuća", po tekstu Henrika Ibzena, a u režiji Teodore Siljanoske, nastala je kao prva predstava u produkciji INTEF festivala u saradnji sa nagrađenim učesnicima prethodnih festivala iz Srbije i Severne Makedonije. Cilj ovog projekta bio je okupljanje mladih umetnika iz Srbije i regiona kao prvi korak ka daljoj saradnji i kulturnoj razmeni.

O predstavi:

Cena individualnosti, njena lepota i tuga, veliko bezljubavno stanje, pa, i krivica kao jedna od glavnih tema drame. Krivica ima moć da poremeti mir svakog čoveka, a ako je mir velika životna sreća, onda su ovi likovi nesrećni. Oni nose svoj greh na svojim leđima, po džepovima i koferima. Ovaj dramski tekst se bavi razumevanjem drugih i empitijom, kroz komplikovane ljudske odnose, ali i potragom za ličnom slobodom kao ekvivalent potrazi za srećom. Atraktivnost ovog teksta svakako je prisutna i danas jer on snažno govori i o ženama i njihovom mestu u društvu. Takođe, vidimo posledice ponašanja i životnih izbora likova koje ne snose samo oni već i deca koja nemaju mogućnost izbora. Ovaj proces bio je potraga za balansom između skrivenih slojeva i sirovosti koja definiše Ibzenovo delo. Na kraju, svrha ove naše predstave je da pruži nadu svima kojima je potrebna, i da u ime Nore krene u potragu za svojom slobodom.